Commissariaat posities

Naast het plaatsen van de juiste kandidaat voor een vaste- of interim positie zoekt Ç&Q ook Commissarissen voor RvC’s en RvA’S van kleine tot middelgrote organisaties in Nederland. Ç&Q richt zich hierbij op de ‘werkende commissaris’, de hoogopgeleide professional met minimaal 15 jaar werkervaring die zowel qua kennis en ervaring als qua persoonlijkheid een aanvulling betekent voor de huidige en zittende RvC leden.

Ç&Q ziet de toegevoegde waarde van jongere commissarissen – naast senior commissarissen – in een RvC: De werkende commissaris is actief, heeft veel relevante kennis en ervaring op zijn of haar vakgebied die ingebracht kan worden in het bedrijf. De werkende commissaris staat midden in de maatschappij en heeft goede aansluiting bij de ‘jongere’ stakeholders en is op de hoogte van de huidige trends (internet, e-Commerce, social media, etc).

Om aansluiting te houden bij de (steeds veranderende) eisen en trends van nu is naast een continue professionaliseringsslag ook een andere samenstelling van de RvC nodig. Door een betere mix van seniore en ‘jongere’ commissarissen in een RvC, kan de waarde van een RvC sterk worden vergroot.

 

Het zijn van commissaris levert de kandidaat aan de andere kant ook weer veel additionele kennis en ervaring op, hetgeen bijdraagt aan diens professionele ontwikkeling.

Ç&Q beschikt over een uitgebreid netwerk van zowel vrouwelijke als mannelijke professionals met verschillende achtergronden en sterke persoonlijkheden, die openstaan voor deze aanvullende uitdaging naast hun huidige baan. Daarnaast heeft Quierine zelf ook hands-on ervaring met het commissariaatschap en kan zo goed sparren met kandidaten over deze rol.

De Andere Commissaris

In 2018 heeft Ç&Q Executive Search samen met Barfield Executive Search ‘De Andere Commissaris’ opgericht.

De Andere Commissaris is dienstverlening in de vorm van een platform tussen een aantal Executive Search bureaus, gericht op het vinden en plaatsen van de nieuwe generatie Commissarissen.

De Andere Commissaris richt zich op familiebedrijven en middelgrote ondernemingen die een RvC/RvT willen aanstellen of uitbreiden (aanpassen van de Governance structuur of invulling geven aan het familiestatuut).

Voor meer informatie zie ook: www.deanderecommissaris.nl

TERUG NAAR HET OVERZICHT